VARME ARBEIDER KURS

Vigerust  Net AS er godkjent!

Vi har godkjente instruktører til å holde kurs for deg eller dine ansatte, ta kontakt for uforpliktende prat

Vi holder i hele landet

Krav om sertifikat
Forsikringsselskapene har innført et krav om sertifikat ved utførelse av de farligste formene for varme arbeider. Hensikten er å øke den enkelte yrkesutøvers forståelse for brannfaren ved varme arbeider og å treffe enkle brannforebyggende tiltak. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Kravet om sertifikat gjelder ved de mest risikofylte formene for varme arbeider, dvs. ved bruk av åpen ild, sveising, skjæring og slipeutstyr.

Varme arbeider skjer tryggest på faste arbeidsplasser som er spesielt tilrettelagt for slikt arbeid, for eksempel et sveiseverksted. Om mulig bør derfor det varme arbeidet foregå der. Når arbeidet foregår på et sted som er fast og spesielt tilrettelagt for varme arbeider, er det ikke krav til sertifikat.

Skjer arbeidet derimot på en tilfeldig arbeidsplass, er det krav til sertifikat. Montering og reparasjon av maskiner, rør, beholdere med videre i bygninger vil vanligvis foregå på en tilfeldig arbeidsplass. Ved slike arbeider kreves sertifikat.

Kravet om sertifikat og øvrige krav om hvordan det varme arbeidet skal utføres, står i sikkerhetsforskriftene i forsikringsvilkårene. Kravet står i oppdragsgivers/bygningseiers forsikringsavtale og i oppdragstakers/entreprenørs ansvarsforsikringsavtale. Kravet om sertifikat gjelder altså både for bedriftens fast ansatte og for innleid arbeidskraft som skal sveise, skjære eller lignende på tilfeldig arbeidsplass.

Sertifikatet har 5 års gyldighet. Danmark, Finland og Sverige har sertifiseringsordninger mer eller mindre lik den norske. Sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening eller av samarbeidende organisasjon i et av de øvrige nordiske landene, gjelder i alle de fire landene.

Kurs
Finans Norge er et fellesorgan for alle forsikringsselskapene og koordinerer sertifiseringsordningen for forsikringsselskapene. De mer praktisk rettede oppgavene har Norsk brannvernforening påtatt seg, blant annet å utstede sertifikater. For å få sertifikat, kreves gjennomført kurs av en dags varighet. Hittil har over 250 000 personer gjennomført kurs og fått sertifikat.

For å bli kursinstruktør, kreves et gjennomført kurs over to dager i regi av Norsk brannvernforening. I Norge er det nå over 800 kursinstruktører som dels holder bedriftsinterne kurs, dels åpne kurs. Norsk brannvernforening har oversikt over kursinstruktører i hele landet.

Av Finans Norge

Våre Gjennomførte Kontroller og Kurs
1. SERTIFISERTE KURS

Vi tilbyr sertifiserte kurs for deg eller din virksomhet!

Ta kontakt så ser vi på en løsning sammen

2. DOKUMENTERTE KURS

Våre instruktører har flere tiår erfaring fra det aktive arbeidmiljø og sitter med stor kompetanse. Erfaringsutveksling er en viktig del av opplæring din bedrift kan dra nytte av sammen med oss.

3. IK - SYSTEMER

Vigerust Net AS tilbyr en unik portal for din bedrift! I vårt system kan får du tilrettelagt alle dine IK-Krav under samme system.

Vi kommer på årlig revisjon til deg på din lokasjon for å sikre at systemet er ajour!

4. VARME ARBEIDER KURS

Vi utfører Varme Arbeider kurs med godkjenning fra Norges Brannvernforening

5. LEKEPLASSKONTROLLER

Kravet er der, men vet du om det? ta kontakt så ser vi på en løsning sammen hvordan du kan sikre deg korrekt kunnskap