DOKUMENTERT OPPLÆRING

I verksted og på produksjonssted står det ofte en liten kran eller løfteinredning som kan vurderes som risikofylt ved bruk.  Det kan derfor være nødvendig med en sikkerhetsgjennomgang i riktig bruk av utstyret før bruk.  Denne kan inneholde krav til bruker, begrensninger i hva en kan bruke kran eller løfteutstyret til, vedlikehold og daglig kontroll før – under og etter bruk.

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

A5 – Stillasje består av følgende:

klasse a)  Stillasebygger 2-5 høydemeter.

klasse b)  Stillasbygger 5-9 høydemeter.

klasse c) Stillasbygger over 9 høydemeter.

klasse d)  Kontrollør stillas

klasse e)  Bruker av stillas andre har satt opp og godkjent

Bruk av personløfter er ett godt alternativ til å arbeide i stige eller å sette opp et stillas.  Men, det er farer og begrensninger som bruker å kjenne til og det er viktig å ha innøvd nødprossedyrer ved behov for en evakuering ifra basket.

Sikker bruk av bakløfter / løftelem

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Mange skader oppstår når bruker ikke har fått riktig opplæring i hvordan bruke verktøyet.

Det kan være skade på verktøyet, personen eller produktene   uansett er dette tap av tid og verdier, noe som kunne vært unngått om bruker hadde fått riktig opplæring som er forstått.

Vi gir sikkerhetsopplæring på mange typer verktøy og småmaskiner, og vi er selv brukere av disse.

 • Motorsag
 • Ryddesag
 • Vinkelkutter
 • Boltpistol
 • Spikerpistol
 • Kombimaskin
 • Fres
 • Høvel
 • Kapp- / Klyvemaskin
 • Sirkelsag
 • Båndsag
 • Avretterhøvel
 • Jernhest
 • m.m.

Your Content Goes Here

Klasse A12 – Arbeid i høyden / Fallsikring

Det er ett krav at alle som skal arbeide i høyden har fått dokumentert sikkerhetsopplæring på riktig bruk av fallsikringsutstyr.  Kurset er delt i to moduler:

Modul 1 teoridel på arbeid i høyden og fallsikring

Modul 2 er praktisk bruk av fallsikringsutstyr – montasje av seletøy, egenkontroll av utstyret

ATV er registrert i vognkort under klasse T for Traktor – Klasse T gir også førerrettighet for klasse AM 147 (3-/4-hjuls moped). Er mopedens egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift), må fører være fylt 18 år. Klasse T gir førerrettighet også for motorredskap (med eller uten tilhenger) som ikke er innrettet for transport av personer eller gods og som ikke kan kjøres fortere enn 30 km/t.

Arbeidsgiver er pålagt å gi den nødvendige sikkerhetsopplæring i bruk av farlig arbeidsutstyr.  Dette går først og fremst ut på å faktisk lese og forstå bruksanvisning og vedlikeholdsanvisning som følger med arbeidsutstyret.

Annet utstyr er f.eks. Høytrykksspyler , Vibroplate, Søylebormaskin, Vacuumsuger, hydraulisk verktøy, Pneumatisk verktøy m.m.

Våre Gjennomførte Kontroller og Kurs
1. SERTIFISERTE KURS

Vi tilbyr sertifiserte kurs for deg eller din virksomhet!

Ta kontakt så ser vi på en løsning sammen

2. DOKUMENTERTE KURS

Våre instruktører har flere tiår erfaring fra det aktive arbeidmiljø og sitter med stor kompetanse. Erfaringsutveksling er en viktig del av opplæring din bedrift kan dra nytte av sammen med oss.

3. IK - SYSTEMER

Vigerust Net AS tilbyr en unik portal for din bedrift! I vårt system kan får du tilrettelagt alle dine IK-Krav under samme system.

Vi kommer på årlig revisjon til deg på din lokasjon for å sikre at systemet er ajour!

4. VARME ARBEIDER KURS

Vi utfører Varme Arbeider kurs med godkjenning fra Norges Brannvernforening

5. LEKEPLASSKONTROLLER

Kravet er der, men vet du om det? ta kontakt så ser vi på en løsning sammen hvordan du kan sikre deg korrekt kunnskap